Regulamin sklepu internetowego awakawa.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem awakawa.pl, w szczególności warunków sprzedaży, realizacji zamówień, składania reklamacji oraz konta klienta. Jest on regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

I. Postanowienia ogólne

Właścicielem sklepu internetowego awakawa.pl jest firma Andrzej Tenerowicz TANET, z siedzibą w Krakowie, ul. Kwartowa 1/19, REGON: 122556450 , NIP: 738-183-24-21 zwana dalej sklepem internetowym lub sprzedawcą.

Zawartość witryny internetowej sklepu awakawa.pl stanowi ofertę handlową w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych produktów, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w chwili zamówienia na stronie sklepu.

Podane na stronach sklepu awakawa.pl ceny są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widoczna przy produkcie w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

Dowodem zakupu w sklepie internetowym awakawa.pl jest paragon fiskalny lub faktura VAT, która może być wystawiona na firmę lub na osobę fizyczną – w zależności od danych, jakie zostały podane w trakcie składania zamówienia.

Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego towaru. Sklep powiadomi klienta o zaistniałej sytuacji i dokona zwrotu otrzymanej od klienta kwoty transakcji.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2011.34.169), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Korzystanie ze sklepu internetowego awakawa.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Warunki sprzedaży

II.I Składanie zamówienia i formy potwierdzenia

Warunkiem skorzystania z oferty sklepu internetowego awakawa.pl jest wcześniejsze zapoznanie się z udostępnionymi na stronie sklepu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostępność towaru w magazynie własnym lub u jednego z dostawców. W przypadku niedostępności części lub wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia, Klient jest informowany o tym fakcie mailowo lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji zamówienia.

W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym poinformujemy Klienta telefonicznie lub mailowo.

Zamówienia w sklepie internetowycm awakawa.pl można składać poprzez:

  • formularz zamówieniowy (koszyk),
  • email na adres sklep@awakawa.pl.

Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje automatyczne potwierdzenie mailowe, a w następnym kroku zostaje powiadomiony o rozpoczęciu realizacji zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili zaksięgowania kwoty transakcji na koncie firmy.

Na podstawie podanych, w trakcie składania zamówienia, danych wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT, co stanowi dowód zakupu w sklepie internetowycm awakawa.pl. Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki. Ewentualne błędy w danych zawartych w dokumantach sprzedażowych należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury.

Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym awakawa.pl są zawsze cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami

II.II Wysyłka i płatności

Koszty transportu uzależnione są od specyfikacji zamówienia i rodzaju przesyłki. W celu zapoznania się z kosztami dostawy, proszę przejść na stronę Koszty Wysyłki.

Standardowy termin realizacji zamówienia w sklepie internetowym awakawa.pl wynosi od 24 do 72h godzin (czas liczony tylko w dni robocze) od daty wpłynięcia środków na konto sklepu. W przypadku braku możliwości dotrzymania w/w terminu Klient jest informowany o możliwym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia.

Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich na wskazany przy składaniu zamówienia adres dostawy.

Podczas odbioru zamówienia, prosimy o dokładne sprawdzenie czy opakowanie nie jest naruszone i czy jego stan nie budzi zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Kupujący powinien spisać z pracownikiem firmy kurierskiej protokół szkody. Jeżeli uszkodzenie zostanie zauważone po odjeździe kuriera należy skontaktować się z firmą kurierską i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu. Protokół należy, jak najszybciej, przesłać do siedziby sklepu internetowego awakawa.pl.

Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia towaru w trakcie transportu.

II.III Gwarancje, reklamacje, zwroty

Wszystkie towary są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją.

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsumentowi) może odstąpić od umowy bez podania przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający nie ponosi kosztów odesłania towaru do siedziby sklepu internetowego awakawa.pl.

Aby odstąpić od umowy, należy:

  • złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, wraz z dowodem zakupu pisząc na adres e-mail: zwroty@awakawa.pl,
  • skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, dostępnego tutaj odsyłając go na poniższy adres

awakawa.pl
ul. B4 73i
32-086 Węgrzce

W przypadku odstąpienia od umowy, produkty należy odesłać na adres:

awakawa.pl
ul. B4 73i
32-086 Węgrzce

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej na adres e-mail reklamacje@awakawa.pl.

Wniosek reklamacyjny musi zawierać opis zauważonej wady i określać żądania przewidziane w ramach reklamacji.

Sprzedawca rozpatruje reklamację i informuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty jej wniesienia.

II.IV Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów

Sprzedawca informuje Konsumentów o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.