Zwrot produktów

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsumentowi) może odstąpić od umowy bez podania przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający nie ponosi kosztów odesłania towaru do siedziby sklepu internetowego awakawa.pl.

Aby odstąpić od umowy, należy:

  • złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, wraz z dowodem zakupu pisząc na adres e-mail: zwroty@awakawa.pl,
  • skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, dostępnego tutaj odsyłając go na poniższy adres

awakawa.pl
ul. B4 73i
32-086 Węgrzce

W przypadku odstąpienia od umowy, produkty należy odesłać na adres:

awakawa.pl
ul. B4 73i
32-086 Węgrzce

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej na adres e-mail reklamacje@awakawa.pl.

Wniosek reklamacyjny musi zawierać opis zauważonej wady i określać żądania przewidziane w ramach reklamacji.

Sprzedawca rozpatruje reklamację i informuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty jej wniesienia.